ضد عفونی نمودن مساجد و حسینیه های سطح شهر یولاگلدی در جهت مقابله و پیشگیری با بیماری ویروس کرونا توسط شهرداری با همکاری مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، شهری یولاگلدی