برگزاری جلسه کمیسیون امنیت کارگری شهرستان شوط

برگزاری جلسه کمیسیون امنیت کارگری شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛ چهارمین جلسه کمیسیون امنیت کارگری شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و اعضای کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار شوط در این جلسه با تأکید بر رصد و رسیدگی مسائل و مشکلات صنفی کارگران زحمتکش، اظهار داشت: همه ما در برابر صیانت از جامعه کارگری مسئولیت داریم از این رو همکاری و هماهنگی دستگاه های مرتبط می تواند مسیر را برای حل و فصل مشکلات جامعه کارگری هموار سازد.

زمانی با تأکید بر رفع مشکلات حقوق و بیمه کارگران دارای مشکل بیان داشت : یکی از هدف های مهم کمیسیون کارگری رصد کردن مسائل و مشکلات جامعه کارگری و پیشگیری از ایجاد مشکل یا چالش های احتمالی است لذا اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان رصد کامل بر کلیه فعالیت ها و تحرکات در حوزه های کارگری با همکاری دستگاه های امنیتی و انتظامی شهرستان به منظور جلوگیری از هرگونه تبعات منفی و اتخاذ شیوه های پیشگیرانه داشته باشند.

وی در پایان از ادارات متولی با همکاری دیگر دستگاه های عضو خواست جهت بررسی و پیگیری رفع موانع مشکلات نقدینگی و معوقات حقوق و دستمزد کارگران  در سطح شهرستان اقدام و در جلسه آتی گزارشی از پیگیری را ارائه نمایند.