اطلاعیه تعطلیلی هفته بازار و میدان دواب شهر یولاگلدی

اطلاعیه تعطلیلی هفته بازار و میدان دواب شهر یولاگلدی

اطلاعیه تعطلیلی هفته بازار و میدان دواب شهر یولاگلدی

بدینوسیله به اطلاع کلیه همشهریان عزیز و مردم منطقه علی الخصوص دامداران و کشاورزان و چوبداران میرساند  با توجه به وضعیت شهرستان به حالت قرمز  و جلوگیری از شیوع این بیماری ، روزشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۲۷     میدان دواب و هفته بازار شهر یولاگلدی برابر تصمیمات ستاد مبارزه با ویروس کرونا تعطیل  میباشد.
 
لذا از فروشندگان، بازاریان و دستفروشان عزیز تقاضا میشود از مراجعه به میدان دواب و هفته بازار یولاگلدی تا اطلاع ثانوی خودداری نمایند.

ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط