دیدار مردمی مدیرکل شرکت گاز استان آذربایجان غربی به همراه معاونین و مدیران و کارشناسان حوزه مختلف با مردم شریف شهرستان شوط و بررسی مسائل و مشکلات در محل فرمانداری شهرستان شوط