فرماندار شهرستان شوط بصورت سرزده از نانوایی های شهر شوط بازدید کرد

فرماندار شهرستان شوط بصورت سرزده از نانوایی های شهر شوط بازدید کرد
" عبدالهی اصل" فرماندار شهرستان شوط به همراه رییس اداره صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل اتحادیه خبازان بصورت سرزده از نانوایی های سطح شهر شوط بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛

فرماندار شوط از نزدیک در جریان وضعیت و مسایل بهداشتی نانوایی ها سطح شهر قرار گرفت و نوع پخت نان ، ساعات پخت ، رعایت بهداشت و کیفیت آرد نانوایی ها را بررسی و در این رابطه تذکرهایی به نانوایی ها داده شد .

عبدالهی اصل در این بازدیداظهار داشت :نان قوت غالب مردم است که در سبد خانوار نقش اساسی دارد و یکی از حقوق اولیه شهروندی است که دستگاه های متولی جهت کیفیت پخت و تولید آن نهایت تلاش خود را بکارگیرند و بهداشت و سلامت آن را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهند .

وی افزود: تحویل نان بی کیفیت به مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست و نانوا در قبال این موضوع مسئول و پاسخگو است ولازم است بین نانوایی های سطح شهر جهت ارتقا کمیت و کیفیت نان آنها رقابت ایجاد شود .

وی ضمن تذکر به کلیه نانوایی ها در راستای توزیع نان بصورت عادلانه در نانوایی ها تاکید کرد و سپس افزود: ضروری است که بازدید ها و نظارت ها در این زمینه بصورت جدی صورت گیرد و نسبت به وضع ظاهری عرضه نان دقت نظر بیشتری شود.