جلسه کمیسیون کارگری شهرستان شوط

جلسه کمیسیون کارگری  شهرستان شوط
جلسه کمیسیون کارگری با حضور معاون فرماندار و اعضای کمیسیون کارگری، دستگاه های اجرایی، امنیتی و انتظامی برگزار شد

 جلسه کمیسیون کارگری  شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط،  جلسه کمیسیون کارگری با حضور معاون فرماندار و  اعضای کمیسیون کارگری، دستگاه های اجرایی، امنیتی و انتظامی برگزار شد
 
در این جلسه مسائل و مشکلات مربوط به برخی صنایع و شرکت ها بررسی و آخرین اخبار از محیط های کارگری ، کارخانجات، شرکت ها و صنایع ، ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

همچنین در این جلسه مصوبات جلسات قبل پیگیری شد.