💢 برگزاری جلسه مشترک شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا با حضور فرمانداران شهرستان ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت در محل فرمانداری ماکو

💢  برگزاری جلسه مشترک شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا با حضور فرمانداران شهرستان ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت در محل فرمانداری ماکو


💢  برگزاری جلسه مشترک شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا با حضور فرمانداران شهرستان ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت در محل فرمانداری ماکو

🔻 با اعطاء اختیارات لازم از سوی ستاد استانی مبارزه با کرونا به فرمانداران و با هدف تقویت ایستگاه های سلامت و پایش در مبادی ورودی شهرها ، فرمانداران ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت ، بر لزوم اتحاد ، همدلی و وحدت رویه در خصوص مبارزه با شیوع ویروس کرونا در منطقه تاکید کردند .

🔻 فرماندار شهرستان ماکو در این جلسه با تقدیر از اقدامات سایر فرمانداران که در خط مقدم ورود مسافرین به منطقه هستند ، در خصوص هرگونه حمایت و پشتییانی سخت افزاری و نرم افزاری از  ایستگاه های سلامت شهرستان های شوط ، پلدشت و چالدران اعلام آمادگی نمود .

 اهم مصوبات جلسه مشترک شورای هماهنگی ، پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستانهای ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت :

🔻 استقرار ایستگاه سلامت و پایش مسافران و شهروندان ورودی به منطقه با مشارکت شبکه بهداشت و درمان ، جمعیت هلال احمر ، شهرداران و نیروهای نظامی شهرستان های ماکو و شوط در شهر مرگنلر بصورت ۲۴ ساعته

🔻 پشتیبانی از ایستگاه سلامت شهر مرگنلر بصورت یکروز در میان ، با هماهنگی ستاد استانی مبارزه با کرونا ، توسط شورای هماهنگی شهرستان ماکو  

🔻 تقویت ایستگاه‌های سلامت و پایش شهروندان در مبادی اصلی و فرعی شهرهای شوط ، پلدشت و چالدران و در صورت نیاز پشتیبانی شهرستان ماکو از آنها

🔻 فعالیت مستمر ایستگاه های سلامت در مبادی ورودی شهرهای ۹ گانه شهرستان های ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت و تشدید پایش شهروندان

🔻 تقویت اراده جمعی مبنی بر تعطیلی داوطلبانه واحد های صنفی و قرنطینه خانگی در بین شهروندان ، بمنظور کاهش شیوع و به حداقل رساندن اثرات مخرب ویروس کرونا در شهرستان های مذکور  


#درخانه_بمانیم

#بسیج_ملی_علیه_کرونا

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت


شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط
.