دیدار مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان شوط

دیدار مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط :مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان شوط دیدار و گفتگو کردند.

در استای سفر ریاست محترم جمهوری و هیات وزیران به استان آذربایجان غربی:مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان شوط با محوریت پروژه های قابل افتتاح حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در شهرستان دیدار و هماهنگی در مورد برنامه های قابل افتتاح در شهرستان بحث و تبادل نظر شد.