🔹 آغاز علمیات اجرایی احداث مدرسه ۱۰ کلاسه در یولاگلدی با حضور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو و فرماندار شهرستان شوط :این مدرسه در زمینی به مساحت ۲۴۰۰ مترمربع و با تامین اعتبار ۴۰