💢 برگزاری جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهرستان شوط

💢 برگزاری جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهرستان شوط
جلسه انجمن کتابخانه عمومی با حضور فرماندار و اعضای انجمن در محل کتابخانه عمومی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط؛ جلسه انجمن کتابخانه عمومی با حضور فرماندار و اعضای انجمن در محل کتابخانه عمومی برگزار شد.

عبدالهی اصل در این جلسه برای ترویج کتاب و کتابخوانی در جامعه باید بیش از پیش تلاش شود، گفت؛ کتابخانه های کلیه مدارس و  مساجد  در سطح شهرها و روستاها برای استفاده عموم مردم بالاخص دانش آموزان قرار داده شود.