دیدار فرماندار و امام جمعه وتعدادی از روسای ادارات با رییس و کارکنان اتاق اصناف شهرستان شوط