مراسم با شکوه راهپیمایی ۱۳ آبان شهرستان شوط- دهستان مخور