حضور پرشور مسئولین و مردم مومن و انقلابی و نماز گزاران شهرستان شوط در راهپیمای حمایت از مجاهدت مقتدرانه نیرو‌های مسلح به خصوص سپاه پاسداران