👈با محوریت برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری آیین های سنتی آخر سال در مکان های تاریخی شهرستان از جمله گنبد تاریخی کندال _مسیر گردشگری دره جاب_بنای تاریخی چنگیز خان در روستای خوک با مشارکت این انجمن