بازدید از روند عملیات احداث پل روستای ورمزیار توسط نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،فرماندارو مسئولین مرتبط شهرستانی گفتنی است این پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد درحال اجرا بوده و دهه