فرماندار شهرستان شوط

همشهریان محترم تقاصا می شود،جهت سفرهای بین شهرستانی از وسیله شخصی خود استفاده کنند

همشهریان محترم تقاصا می شود،جهت سفرهای بین شهرستانی از وسیله شخصی خود استفاده کنند

در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی

فرماندار شهرستان شوط گفت: همشهریان محترم تقاصا می شود،جهت سفرهای بین شهرستانی از وسیله شخصی خود استفاده کرده و از سوار شدن به ماشین های غیر خوداری نمایند.

عبدالهی اصل افزود: رانندگان تاکسی مجاز هستند جهت پیشگیری از کرونا تنها دو مسافر را در صندلی عقب سوار کنند و تمام نکات بهداشتی را رعایت نمایند و کرایه تاکسی برای مسافران مشابه قبل در نظر گرفته شده و تغییری نکرده است.

وی با تأکید بر اینکه انجام سفرهای بین شهرستانی نیز بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونای شهرستان اجرا می‌شود خاطرنشان کرد: اتحاد و انسجام مردم برای خروج از بحران ویروس کرونا عاملی بسیار مهم و تعیین کننده است بنابراین انتظار داریم مردم از سفرهای غیرضروری خوداری نموده و با خانه ماندن در قطع انتقال زنجیره کرونا تلاش کنند.

#در_خانه_بمانیم

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت

#بسیج_ملی_مبارزه_علیه_کرونا


👈شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط