💢مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره):

پرداخت یک میلیارد و سیصد میلیون ریال حق انشعاب و هزینه لوله کشی گاز خانگی مددجویان شهرستان شوط

پرداخت یک میلیارد و سیصد میلیون ریال حق انشعاب و هزینه لوله کشی گاز خانگی مددجویان شهرستان شوط
یک میلیارد و سیصد میلیون ریال حق انشعاب و هزینه لوله کشی گاز خانگی مددجویان شهرستان شوط پرداخت شده است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:
آقاپور رئیس کمیته امداد شهرستان شوط گفت:با پیگیری های انجام شده توسط این نهاد هزینه حق انشعاب گاز خانگی ۱۱۰ خانوار مددجویی با اعتباری بالغ بر دویست و هفتاد میلیون ریال و همچنین هزینه بخشی از لوله کشی گاز خانگی ۱۱۰ خانوار نیازمند نیز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و سی هزار ریال توسط این نهاد پرداخت شده است.
.