بازدید سرزده فرماندار شهرستان شوط از اداره آب و فاضلاب شهرستان

بازدید سرزده فرماندار شهرستان شوط از اداره آب و فاضلاب شهرستان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط به صورت سرزده از اداره آب و فاضلاب شهرستان بازدید کرده و ضمن دیدار با مدیر و پرسنل این اداره، وضعیت موجود آب و فاضلاب شهرستان را بررسی کرد.

بازدید سرزده فرماندار شهرستان شوط از اداره آب و فاضلاب شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:

عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط به صورت سرزده از اداره آب و فاضلاب شهرستان بازدید کرده و ضمن دیدار با مدیر و پرسنل این اداره، وضعیت موجود آب و فاضلاب شهرستان را بررسی کرد.

وی همچنین در جریان برنامه های عملیاتی اداره آبفا در بخش های توسعه، نوسازی و تامین تجهیزات قرار گرفت و خواستار انجام پیش بینی ها و ارائه آموزش های شهروندی لازم برای مدیریت مصرف آب و همچنین به بررسی وضعیت ارائه خدمات در میز خدمت  پرداخت.