جلسه کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی در شهرستان شوط برگزار شد.

جلسه کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی در شهرستان شوط برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط ، امروز صبح جلسه کمیته نامگذاری کوچه و معابر شهرستان شوط با حضور فرماندار ، اعضاء شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط با اشاره به اهمیت اسامی معابر اصلی و اینکه اسامی معابر باید بیانگر هویت و فرهنگ منطقه باشد گفت: این اسامی بایستی با ویژگی‌های محله ارتباط و سنخیت داشته باشد؛ شهروندان به اسامی علاقه‌مند بوده و احساس ارتباط نمایند.

حسن عبدالهی اصل ادامه داد : آنچه در فرآیند نامگذاری معابر حائز اهمیت است ، توجه به نام هایی است که برای شهروندان و افراد هر محله وکوچه ، دارای بار مثبت فرهنگی باشد.

در ادامه جلسه مصوبات جلسه قبلی بررسی و اعضای جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه نامگذاری معابر و اماکن عمومی و میادین شهری و روستایی شهرستان ارائه نموده و مصوباتی نیز اتخاذ شد.