به ریاست معاون فرماندار شوط:

جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان شوط برگزار شد

جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان شوط برگزار شد
جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان شوط به ریاست معاون فرماندار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط  ؛ جلسه ستادعتبات عالیات شهرستان شوط به منظور برنامه ریزی جهت برگزاری هرچه بهتر مراسمات با حضور معاون فرماندار و امام جمعه و اعضای ستاد صبح  امروز درمحل  فرمانداری شوط برگزار شد.