کمیسیون آرد و نان و گندم شهرستان شوط

کمیسیون آرد و نان و گندم شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط؛جلسه کمیسیون آرد و نان و گندم شهرستان شوطبا حضور زمانی معاون فرماندار و اعضای کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.

کمیسیون آرد و نان و گندم شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط؛جلسه کمیسیون آرد و نان و گندم شهرستان شوطبا حضور زمانی معاون فرماندار و اعضای کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار شهرستان شوط در این جلسه به  ارتقاء سطح کیفی و کمی نان تاکیدکرد و افزود؛ نان جزء مهمترین ارتزاق مردم است و باید تمام تلاش مان را برای دادن نان با کیفیت به مردم بکار گیریم.

زمانی گفت : با توجه به گرمای هوا و شیوع بیماری های واگیردار خواستار نظارت بیشتر شبکه بهداشت شهرستان بر نانوایی ها شد.

زمانی تصریح کرد : تشدید نظارت ها و بازدید های دوره ای توسط بازرسان مربوطه می تواند در ارتقای کیفیت نان در شهرستان موثر باشد.

در ادامه جلسه در خصوص قیمت خرید گندم،کمیت و کیفیت آرد و همچنین به درخواست های متقاضیان واحد های نانوایی درجهت تغییرات درنوع پخت ، جابه جایی ، افزایش سهمیه آرد و… پرداخته شد.