برگزاری جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهرستان شوط

برگزاری جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهرستان شوط
جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهرستان شوط باعنوان هماهنگی برنامه های هفته کتاب و کتابخوان با حضور حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در محلب کتابخانه عمومی شوط برگزار شد.

جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهرستان شوط باعنوان هماهنگی برنامه های  هفته کتاب و کتابخوانی با حضور حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط و سایر اعضا در محل کتابخانه امیرکبیر شوط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ‌شوط

فرماندار شهرستان شوط در جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهرستان که با موضوع برنامه ریزی برای هفته کتاب و کتابخوانی در محل کتابخانه امیرکبیر شوط برگزار شد، افزود: اهمیت دادن به موضوع کتاب و کتابخوانی در جامعه موجب توسعه فرهنگی و ترویج مطالعه در جامعه به ویژه در میان جوانان و نوجوانان می شود.

عبدالهی اصل  همچنین خواستار همکاری و مشارکت نهادهای اجرایی شهرستان در راستای تشویق مردم به کتابخانه و فرهنگ کتاب خوانی شد و افزود: برای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و بالا بردن میزان کتاب خوانی، باید از ظرفیت آموزش و پرورش سازمان های مردم نهاد در شهرستان برای برنامه ریزی استفاده کرد.

فرماندار شوط بر ضرورت متناسب سازی کتاب های کتابخانه های عمومی با نیازهای مراجعه کنندگان تاکید کرد و گفت: منابع کمک آموزشی و درسی، منابع دیجیتالی و الکترونیکی نیز باید در کتابخانه ها در دسترس باشد.

وی با اشاره بر نقش مهم نظام آموزشی در ترویج کتابخوانی، بیان کرد: فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید از سنین پایین در کودکان نهادینه شود؛ از خانواده شروع و در مدرسه تکمیل شود؛ مدارس باید به سمت و سویی بروند که دانش آموزان را برای مطالعه کتاب های غیر درسی ترغیب کنند.

فرماندار شهرستان شوط ضمن اشاره به دستور کار جلسه (هفته کتاب و برنامه های مربوطه) اعلام نمود کلیه مسئولان اجرایی و سازمان های فرهنگی در طول ایام هفته کتاب موظف به همکاری جامع با اداره کتابخانه های عمومی شهرستان  در راستای برنامه های فرهنگی این نهاد در راستای برگزاری نشست ها و نمایشگاه می باشند.