🔸بازدید از روند عملیات احداث مدرسه ۶ کلاسه شهر مرگنلر

🔸بازدید از روند عملیات احداث مدرسه ۶ کلاسه شهر مرگنلر
🔸بازدید از روند عملیات احداث مدرسه ۶ کلاسه شهر مرگنلر با حضور فرماندار

🔸بازدید از روند عملیات احداث مدرسه ۶ کلاسه شهر مرگنلر
#با حضور فرماندار ،معاون فرماندار،شهردار و شوراهای اسلامی شهر مرگنلر

💢گفتنی است این مدرسه ۶ کلاسه با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و با اعتبار اولیه ۱۴ میلیارد ریال و با آغاز سال تحصیلی جدید ۹۸ افنتاح و به بهره برداری خواهد رسید.