با حضور اعضا؛

جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهرستان شوط برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهرستان شوط برگزار شد
با حضور اعضا؛ جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهرستان شوط برگزار شد

با حضور اعضا؛
جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهرستان شوط برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط :جلسه انجمن کتابخانه‌ عمومی شهرستان شوط با حضور اعضا و با هدف بررسی شیوه های ترویج فرهنگ مطالعه  و تبیت برنامه های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان برگزار شد.