جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان شوط

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط، جلسه کمیته پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان شوط به ریاست حسن عبدالهی اصل فرماندار و اعضای کمیسیون برگزار شد.

جلسه کمیته پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان شوط به ریاست حسن عبدالهی اصل فرماندار  و اعضای کمیسیون برگزار شد.

فرماندارشهرستان شوط در جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت با بیان اینکه در شهرستان سرقت های سازمان یافته و گسترده وجود ندارد، گفت: بیشتر جرایم موجود در حوزه سرقت‌های خرد و تخلفات رفتاری است و از این نظر شهرستان دارای وضعیت مناسبی است که باید با تقویت زیرساخت‌های انتظامی و امنیتی این میزان را نیز به کمترین حد خود رساند.

حسن عبدالهی اصل تصریح کرد: مهمترین مسئله در بحث پیشگیری از سرقت، اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم است، بویژه آگاه سازی افراد و صاحبان مشاغلی که جامعه هدف سارقین را تشیل میدهند.  

فرماندار شوط ضمن تاکید بر ضرورت مشارکت مردم و مسئولین در راستای افزایش میزان امنیت اظهار کرد: نیروی انتظامی به جهت برقراری امنیت و آسایش زحمات زیادی را متحمل می شود و باید اقشار مختلف مردم، دستگاههای اجرایی، بخشداریها، شهرداریها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاریها، اصناف و ... با تعامل و همکاری مناسب با پلیس زمینه وقوع سرقت را کاهش دهند.