بازدید فرماندار ،امام جمعه ،اتاق اصناف و سایر ادارات از مغازه و فروشگاه های سطح شهر شوط و دیدار و گفتگو و بررسی مسائل و مشکلات اصناف و کسبه