🔻 فرماندار و رییس شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط بهمراه شهردار شوط از فروشگاه ها و هایپرمارکت های سطح شهر شوط بازدید نموده و در جریان کم و کاستی های اقلام در بازار قرار گرفت.