دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شوط با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شوط با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی
دیدار مهندس شریف پور نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای ماکو،چالدران،شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای اسلامی شهر شوط و با حضور عبدلهی اصل سرپرست فرمانداری شوط با محوریت بررسی مسایل و مشکلات

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شوط با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

مهندس شریف پور نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای ماکو،چالدران،شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای اسلامی شهر شوط و با حضور عبدلهی اصل سرپرست فرمانداری شوط دیدار نمودندو به  بررسی مسایل و مشکلات موجود در شهر شوط پرداخته شد