پانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان با حضور فراهانی بخشدار مرکزی شوط

پانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان با حضور فراهانی بخشدار مرکزی شوط

پانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان با حضور فراهانی بخشدار مرکزی شوط
پانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان با حضور فراهانی بخشدار مرکزی شوط با محوریت بررسی مصوبات جلسه قبلی - ارایه گزارش اقدامات دستگاه های اجرایی - اراﺋه برنامه های اجرایی ادارات عضو کارگروه

پانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان با حضور فراهانی بخشدار مرکزی شوط

 جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان با حضور فراهانی بخشدار مرکزی شوط با محوریت بررسی مصوبات جلسه قبلی و ارایه گزارش اقدامات دستگاه های اجرایی و  اراﺋه برنامه های اجرایی ادارات عضو کارگروه در محل سالن  جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط،فراهانی بخشدار مرکزی شوط  درکارگروه تنظیم بازار شهرستان شوط  به ضرورت رصد قیمت کالاها در شهرستان  اشاره کرد و ادامه داد: رصد قیمت ها باید در لحظه باشد تا به کسی اجحاف نشود.
بخشدار مرکزی شوط بر نصب قیمت های اجناس بر روی آنها تاکید کرد و گفت: یکی از بهترین راه های کنترل بازار نصب قیمت محصولات بر روی اجناس است و فروشندگان برابر قانون باید تمام قیمت ها را بر روی اجناس درج کنند.
فراهانی با بیان اینکه ارتباط کنترل و نظارت بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف باید بیشتر شود، تصریح کرد: در برخورد با تخلف های انجام گرفته نباید رودربایستی به خرج داده شود.
وی بابیان اینکه بازرسان اصناف و تعزیرات حضور خود را در بازار را بیشتر کنند، گفت: بازرسان باید علاوه بر رویت مجوز فعالیت صنف، فاکتور خرید آنها را نیز رویت و کنترل و در صورت تخلف آنها را به مراجع قانونی معرفی کنند.
ویی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توزیع لاستیک برای وسایط نقلیه سبک و سنگین و گوشت یخ زده در شهرستان پرداخت.