برگزاری جلسه کمیسیون سلاح و مهمات غیرمجاز شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار

برگزاری جلسه کمیسیون سلاح و مهمات غیرمجاز شهرستان شوط با حضور  معاون فرماندار
جلسه کمیسیون سلاح و مهمات غیرمجاز شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار برگزار شد.

💠جلسه کمیسیون سلاح و مهمات غیرمجاز شهرستان شوط با حضور  معاون فرماندار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط،

 معاون فرماندار شهرستان  در این جلسه تصریح کرد: اگر ما خطرات ناشی از حمل و نگهداری سلاح ومهمات و مشکلات مرتبط با آن را به خوبی اطلاع‌رسانی کنیم، مطمئناً در کنترل سلاح‌های غیرمجاز در سطح شهرستان موفق‌تر خواهیم بود.

زمانی اظهارداشت:استفاده غیرمجاز و وجود سلاحهای غیرمجاز یکی ازآسیب های امنیتی است که قانون تکلیف استفاده کنندگان ونگهداری کننده را بخوبی مشخص نموده است.

در ادامه این جلسه حاضرین درجلسه بعد از بررسی مسائل و مشکلات ، گزارشی از وضعیت شکار غیر مجاز وبرخورد با عوامل نگهداری وحمل سلاح غیر مجازدر حوزه کاری خود ارائه نمودند.