🔻شستشو و ضدعفونی خیابان های سطح شهر توسط واحد خدمات شهری شهرداری شوط در راستای مبارزه با کرونا #بسیج_ملی_علیه_کرونا #کرونا_را_جدی_بگیریم #به_مددالهی_کرونا_را_شکست_میدهیم 👈ستاد پیشگیری و مبارزه