جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان شوط

جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛سومین جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و اعضای شورای و آموزش دهندگان نهضت سود اموزی در محل فرمانداری برگزار شد.

جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و اعضای شورا و آموزش دهندگان نهضت سود اموزی در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار شوط در این جلسه با تبریک هفته سواد آموزی به حاضرین ، هفته سواد آموزی را فرصتی برای توجه به خدمات و فعالیت های اداره سواد آموزی، تلاش ها و موفقیت های این اداره عنوان کرد و گفت: کارآموزش دهندگان، روشن کردن چراغ علم و دانش در ظلمات جهل و تاریکی است و همچون جهاد فی سبیل الله جز با اراده و عشق و فداکاری محقق نمی شود.

زمانی ضمن بیان اهمیت فراگیری سواد توسط عموم مردم گفت : کسب سواد باعث افزایش توانایی برای مشارکت در سرنوشت خود و پیشرفت و توسعه جامعه می شود.

معاون فرماندار شوط با تاکید بر لزوم همکاری و خرد جمعی تصریح کرد: دستگاه های مختلف باید پای کار بیایند همه وهمه باید باشند تا بتوانیم یک فضای خوب  و پر جاذبه را برای ایجاد رغبت افراد بی سواد و کم سواد  فراهم نماییم.

احمدزاده مدیر آموزش و پرورش شهرستان شوط  در این جلسه اعلام کرد: در حال حاضر ۷۵ نفر آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی در سه دوره( سواد آموزی - تحکیم -انتقال ) داریم که از این تعداد ۵۰ نفر در روستا ۲۵ نفر در سطح شهرها می باشند.