🔸بازدید از روند عملیات احداث سالن ورزشی شهر مرگنلر

🔸بازدید از روند عملیات احداث سالن ورزشی شهر مرگنلر
با حضور فرماندار ،معاون فرماندار،شهردار و شوراهای اسلامی شهر مرگنلراز روند عملیات احداث سالن ورزشی شهر مرگنلر بازدید شد.

🔸بازدید از روند عملیات احداث سالن ورزشی شهر مرگنلر
#با حضور فرماندار ،معاون فرماندار،شهردار و شوراهای اسلامی شهر مرگنلر

💢گفتنی است این سالن ورزشی با پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصد و با اعتبار  ۱۲میلیارد ریال در حال احداث بوده و در نیمه اول سالجاری افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.