بازدید شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عبدالهی سرپرست فرمانداری از طرح های عمران روستایی

بازدید شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عبدالهی سرپرست فرمانداری از طرح های عمران روستایی
🔹بازدید شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عبدالهی سرپرست فرمانداری از طرح های عمران روستایی و آسفالت معابر داخل روستای کش آرخی شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عبدالهی سرپرست فرمانداری از طرح های عمران روستایی و آسفالت معابر داخل روستای کش آرخی شوط  ازنزدیک بازدید نموده و در جریان اهم فعالیت های انجام شده دهیاری قرار گرفتند.