برگزاری نشست مشورتی دهیاران بخش قره قویون شهرستان شوط

برگزاری نشست مشورتی دهیاران بخش قره قویون شهرستان شوط
نشست مشورتی دهیاران بخش قره قویون شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار در روستای تازه کند برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:نشست مشورتی دهیاران بخش قره قویون  شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار با محوریت بررسی مسایل و مشکلات طرح های عمذانی روستاهای همجوار تازه کند برگزار شد.