بازدید از روند عملیات گازرسانی به ۶ روستای شهرستان شوط در محور روستای قوردالدرن عجم توسط نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،فرماندار،بخشدار و مسئولین مرتبط گفتنی است این روستاها شامل قوردالدرن