بازدید از درمانگاه روستای تازه کند شهرستان شوط توسط نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،فرماندار،بخشدار ورییس شبکه بهداشت و درمان و مسئولین ... در این بازدید با زحمتکشان و تلاشگران عرصه سلامت و