جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط

جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار شهرستان شوط و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛

جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار شهرستان شوط و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار شهرستان شوط اظهار داشت : دستگاه های متولی بویژه شهرداران و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی اهتمام جدی در راستای تحقق مصوبات را داشته باشند زیرا عدم اجرای یک طرح و مصوبه علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی در سطح شهرستان وقوع تصادفات و سوانح در جاده های مواصلاتی و در داخل شهر را به همراه خواهد داشت.