اطلاعیه ستاد انتخابات شهرستان شوط

اطلاعیه ستاد انتخابات شهرستان شوط

اطلاعیه ستاد انتخابات شهرستان شوط

◾️مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام  داوطلبین شورای اسلامی روستاها به شرح زیر میباشد:

۱)  ارائه اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد؛

۲)  اصل شناسنامه عکس دار و تصویر کلیه صفحات آن؛

۳)  اصل کارت ملی و تصویر آن؛

۴)  اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم و تصویر آن برای مردان؛

۵)  یک (۱) قطعه عکس 4 × 3 جدید؛

۶)  داشتن سواد خواندن ونوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار؛

۷)  ارائه اصل و یک نسخه تصویر مدرک تحصیلی معتبر دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار؛

۸)  اصل و تصویر گواهی پذیرش استعفای مقامات موضوع ماده 32 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا؛

۹)  اصل و تصویر مدرک معتبر ایثارگری (جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و همچنین رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه) جهت برخورداری از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر.


کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان شوط