با حضور فرماندارشهرستان شوط ،بخشدارقره قویون،سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان ،شهردار و شورای اسلامی شهر مرگنلر