loader
پنجشنبه 24 آبان 1397

اطلاعات شوراهای اسلامی شهرستان شوط

شورای بخش مرکزی شوط و شورای شهرستان شوط در فرمانداری , شورای بخش قره قویون در بخشداری مرگنلر مستقر می باشند.وروزهای سه شنبه و پنجشنبه از صبح در خدمت همشهریان می باشند.